गजलः प्रिया

गजलः माया

गजल

राजेश स्पन्दनको गजल

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू