व्यङ्ग्य निबन्ध : कालो गगल्स वा चस्मा ?

निबन्ध : अतिथि, निमन्त्रणा र आमन्त्रण के हो ?

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू