यौनकथाः विराग

यौनकथाः भिनाजुको स्वेटर

यौनकथाः चीत्कार

यौनकथा : बाहिरिया

यौनकथा : गुलाफी ओठ

यौनकथाः मौन स्वीकृति

यौनकथाः पिशाचिनी

यौनकथाः नानीआमाको शूल

यौनकथा : पहेँलो गुलाफ

नटी बुक्सः अभिसार साहित्यमाथि टिप्पणी

… अनि मनोजले अचानक सहर छोड्यो

यौनकथा : अँध्यारो कोठा

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू