समालोचनाको नयाँ फाँट विस्तारमा ‘अध्ययन आवर्तन’

सन्दर्भिकाभित्रका सन्दर्भहरू

‘साहित्य सन्धान’ – एक समीक्षा

‘विस्थापित साहित्य’ अनि ‘१९८६ वास हराएपछि’

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू