पाँच अनूदित लघुकथा

केटाकेटीका लागि सल्लाह

अनुवाद कथाः शिक्षाको अवसर

कथाः ह्यामलेट

होमन बोर्गोहाञिको कथाः इस्माइल शेखको खोजीमा

नेपाली भाषाका पाठकका लागि ‘मेघदूत र प्रेम’

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू