दी अदर साइड (कथा/नवपुस्ता)

म्याउँवादी (कथा/नवपुस्ता)

कविताः आदिम युगको बाटोमा

शङ्कर लामिछानेको सौन्दर्यशास्त्र

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू