अन्तर्राष्ट्रिय अनुवाद पुरस्कार डा. अभि सुवेदीलाई; राष्ट्रिय गोकुल सिन्हालाई

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू