यकिना अगाधकाे लघुकथा : सुगाले बुझ्यो

यकिना अगाधकाे लघुकथा : न्याय

यकिना अगाधकाे लघुकथा : लीला

यकिना अगाधकाे लघुकथा : राज्य

यकिना अगाधकाे दुई लघुकथा : गधा, नयाँ साल

यकिना अगाधकाे लघुकथा : प्रवृत्ति

यकिना अगाधकाे लघुकथा : नियम

लघुकथा: औपचारिकता

यकिना अगाधकाे लघुकथा : भिखारी बुढा

यकिना अगाधकाे लघुकथा : हाम्राे समाज

यकिना अगाधकाे लघुकथा : आश्चर्य

यकिना अगाधकाे लघुकथा : विडम्बना

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू