सिउँदोमा सिन्दूर अरूकै सजाए (नवपुस्ता/कथा)

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू