‘मेरो अपहरण’लाई प्रख्यात उत्तम शान्ति पुरस्कार

मेरो अपहरण: यात्रामा आधारित फिल्म हेरे जस्तो नियात्रा

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू