संसार बदल्ने पुस्तकः द टेल अफ गेन्जी

मुरासाकी शिकिबु – विश्वको पहिलो उपन्यास लेखिका

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू