मुरारीराज मिश्रको पाँच हाइकु

काठमाडौँका आँखा नपरेको ‘शैलुङ्ग’

तीन टुक्रा कविता

कविता: आमा

मुरारीका एघार हाइकु

मिश्रका केही छेस्काहरु

मुरारिका एक्काइस झरहरू

एक्काइस झर

पाँच वासन्ती हाइकुहरु

मुरारीका चर्चित हाइकुहरू

कविता: सोच्दैनन् भेडाहरु

मुरारीका हाइकुहरु

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू