कविताः उठ्नै लागेको बिहानी रातो आभा ओढेर आकाशमा

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू