ग्राण्ड महफिल संवादः बहस र विवादले गजललाई नाफा नै गरेको छ !

जसले गजलमा वाद गर्न सक्दैन, ऊसँग विवाद नगर्नुको विकल्प हुँदैन

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू