मोबाइल किस्साज्ः एक भयंकर भूत

काण्ड ! चाहिन्छ भने इनबक्स गर्नुहोस्…

गुच्चेबाजका पृथ्वीजस्ता गुच्चाहरू

गोठमा झुण्डिएको त्यो डोरी

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू