मन्दिरा मधुश्रीलाई प्रेम शान्ति

चार आख्यानकार सम्मानित

मन्दिरा मधुश्रीको गीत

कथा : बाजी

गजलः नसोध

बुधनको घोडी अन्तर्गतका कथाहरूको निरूपण

मन्दिराको गीत

इन्दु दिदी

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू