गुलियो भनेसि प्रलय मन पर्नी !

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू