मनोहर पोखरेलको लघुकथा : चुक्ली

मनोहर पोखरेलकाे चार मुक्तक

लघुकथा : दर र व्रत

कथा- छुवाछुत प्रथाको घोषणापत्र

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू