कविता: उनको बकपत्र

कविताः सत्ताको जात्रा

कविताः राम्रो “म”

कविताः प्रिय, भो यो मनको कुरा नगर

कविताः लाज नभएका ती “जोक्करहरु”

त्यो दशैँ पो दशैँ

त्यो बौलाहा डा.

त्यो जीर्ण पुर्ख्यौली घर

फेरिएको छ रे मेरो गाउँ

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू