कविता – नयाँ बिहान

गजल

बाँझो खेत

निर्दयी

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू