`छोरीले जन्माएका आमाहरू´ पढेपछि

कविताः प्रेममा परौँ

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू