कविताले जुटायो सहयोग

कविताः सिंहदरबारको रङ

कविता- बुवा

कविताः सास

गीत: बाकसमा

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू