भैरव पुरस्कार पौडेललाई, सुवेदीलाई वाङ्ममय तथा बद्रीप्रसादलाई प्रतिभा पुरस्कार

चञ्चल र अधिकारीलाई भैरव पुरस्कार

पाँडे र पौडेललाई भैरव पुरस्कार

पाँडे र पौडेललाई भैरव पुरस्कार

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू