क्लासिक कथा : उदारता

भागीरथी श्रेष्ठको कथा : अग्रहण

भागीरथी श्रेष्ठकाे कथा : रातो गलैँचा 

भागीरथी श्रेष्ठकाे कथा : आसक्ति

भागीरथी श्रेष्ठको कथा : निर्वस्त्र

भागीरथी श्रेष्ठकाे कथा : अपराधबाेध

भागीरथी श्रेष्ठको कथा: मृत्यु कामना

कथा : उज्यालोको खोजी

यौनकथाः विभ्रम

भागीरथी श्रेष्ठकाे कथाः निष्फल साहस

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू