भाइरल कविताः सत्यलाई साक्षी

भाइरल कविताः मृत्युबारे

भाइरल कविताः आजको औसत कवि

भाइरल कविताः नखोजिएको मानिस

भाइरल कविताः मेरा गणितका गुरु

भाइरल कविताः आकाश

भाइरल कविताः रहर

भाइरल कविताः हामी

भाइरल कविताः पागल

भाइरल कविताः हर्कबहादुर

 भाइरल कविताः मरेको मानिस

भाइरल कविताः बा

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू