अन्तर्मनको द्वन्द्व

कविताः बा

कविताः रक्सी

दुई अपरिचित मुटु एक भएको पहिलो रात

कविताः मनको मन्दिर

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू