सिर्जनात्मक लेखन शाला आयोजन गरिने

चकटी बहसमा ‘जियरा’

बुकाहोलिक्सको चकटी बहसमा मोक्षभूमि

बुकाहोलिक्सको साहित्यकारहरूसँग भेटघाट कार्यक्रम

बुकाहोलिक्सको पचासौँ साक्षात्कार पूरा

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू