याम्बुनेर : हाइ हाइ अङ्ग्रेजी क्या करें ?

जरातिरको यात्रा वर्णन गर्ने एउटा फिल्म

साहित्य महोत्सवः तीन आख्यानमाथि संवाद

याम्बुनेरः तोर्मो जस्ता कथाहरूको सङ्ग्रह

Maichyangs[1] in a Black Hole

साहित्यकार थिङको ‘याम्बुनेर’ बजारमा

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू