कविता: स्मृतिमा बा !

कविताः एक अक्षरी महाकाव्य– ‘बा’ 

कविताः बा

कविताः बाबु

छोराको प्रश्नले जन्माएको ‘बा’ !

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू