क्लासिक कथा : त्यो जन्तु 

बालकृष्ण गुरुको अमूल्य उपहार

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू