गजलः रामायण बन्दैन

गजलः आँखा हुन्छ

गजलः बन्नुहुन्न

बालकृष्ण गजुरेलको लघुकथा : आधुनिक जार 

गजल: महान् हुन्छ

गजलः भिड

गजलः नीति हुन्न

लघुकथा : बुढ्यौली 

कविताः कोही जन्मन्छ कृष्ण बनेर

गजलः हितमा हुन्छ

बालकृष्ण गजुरेल लघुकथा : बुमर्याङ्ग 

कविताः देश खोज्दै

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू