कथा : कर्ता

कथा : रुपान्तरण

विनिर्माणः अस्थिरता कि ज्ञान ?

प्रेमको कारखाना

कथा : डढेलो

… अनि मनीषको प्रशंसा गर्नेहरू आफैँलाई धिक्कार्न लागे

कथा – सिम्लागेको टोपी

कथा- रोल नं सिक्स

कथा- छोरो

कथा- मेरी छोरीको बाबु

कथा- धुलोको गलैँचा

कथा- फ्रेन्ड रिक्वेस्ट

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू