रातले रातको प्रतीक्षा किमार्थ गर्दैन, दिवालाई दिवाको प्रतीक्षा चाहेर पनि हुँदैन !

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू