म्याडम बोभेरीः गुस्ताभ फ्लाउबर्ट

फुच्चे राजकुमार, भाग एक १ र २

विश्वका उत्कृष्ट कथाहरू, स्यार्डिनियाली फ्याउरो

विश्वका उत्कृष्ट कथाहरू, जुडियाको प्रतिनिधि

विश्वका उत्कृष्ट कथाहरू, नरकमा पुगेको लिफ्ट

विश्वका उत्कृष्ट कथाहरू, हराएको जङ्गल ।

विश्वका उत्कृष्ट कथाहरू ( नोबेल पुरस्कार प्राप्त लेखकका उत्कृष्ट कथा )

विश्वका उत्कृष्ट कथाहरूः उद्धार

बूढो मान्छे र समुद्र भाग १३

बूढो मान्छे र समुद्र भाग १२

बूढो मान्छे र समुद्र भाग ११

बूढो मान्छे र समुद्र भाग १०

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू