जुन प्लटमा कथा लेखेँ, त्यसलाई फिल्मले न्याय गरेको छ – स्वप्निल नीरव

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू