नेपाली समालोचनामा नवीन सिद्धान्तहरूको गहन ग्रन्थ”

कवितासम्बन्धी नवीन अनुसन्धानमा आधारित दुई ग्रन्थहरू प्रकाशित

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू