प्राज्ञहरूको अपमान नगर्न र गलत निर्णयविरूद्ध उभिन साहित्य सन्ध्याको आग्रह

प्राज्ञसभाप्रति साहित्यकारहरू क्रुद्ध

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू