सूक्ष्म कविता अर्थात् स्मार्ट पोयम्स् शृंखला २८

हस्ताक्षर कविता अभियान

जसरी लाग्छ घाम चर्की छायाँ उस्तै हुन्छ !

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू