६ जना साहित्यकारलाई प्रतिभा पुरस्कार

राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कारका लागि नाम छनोट

समालोचक हाचेकालीलाई प्रतिभा पुरस्कार

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू