छ जनालाई प्रतिभा पुरस्कार

प्रतिभा पुरस्कार प्रतिष्ठानद्वारा ८ जना साहित्यकार पुरस्कृत

प्रतिभा पुरस्कारको घोषणा

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू