पाब्लो नेरूदाको कविताः यु स्टार्ट डाइङ स्लोली

पाब्लो नेरूदाको अनुवाद कविताः आजको रात सर्वाधिक दु:खद पङ्क्ति लेख्न सक्छु

पाब्लो नेरूदाको अनुवाद कविताः तिम्रा गोडा

पाब्लो नेरूदाको अनुवाद कविताः प्रेम गर्नुबाहेक तिमीलाई प्रेम गर्नुको कुनै कारण छैन

पाब्लो नेरूदाको अनुवाद कविताः तिमीले मलाई बिर्सियौ भने

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू