एउटा सत्यकथा जुन उपन्यासमा अटाएन…

कठै पत्रकार ! कठै चार ‘स’ !!

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू