लोककथाबाट चियाउँदा समाज कस्तो देखिन्छ ?

लोककथा : पंक्षीपोशाकधारी राजकुमार

लोकथा : सुनौलो रेशमी मजेत्रो

नेपाली लोककथा : सुनकेशरी मैयाँ

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू