व्यंग्य कविताः यो एम.सि.सि. भनेको के हो ?

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू