कविताः निद्रा

झुपुक्क निदाउनु न !

निद्रा र खान्की नपुग्दा…

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू