नारायण परिश्रमीलाई गण्डकी वाङ्मय पुरस्कारद्वारा सम्मानित गरिने

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू