नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी अङ्क र त्यसको प्रभाव

रानीपोखरी जहाँ विपन्नहरू आत्महत्या पनि गर्थे

यौनिकता – पुरुषद्वारा पुरुषकै लागि

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू