समाजभित्र नारीको अभावग्रस्त भोगाइ हाे ‘लेखककी स्वास्नी’ (नवपुस्ता/समीक्षा)

पहिलो प्रेम (अनुभूति/नवपुस्ता)

इगो र प्रेम

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू