कविताः दलाल बन्न पाए हुन्थ्यो

लघुकथा: पत्थर

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू