नाटक : च्यातिएको खल्ती

गजलः तुलना

नाटक: गुलेली मास्टर

दिवाकरको गजल

कविता: मित्रता

कविता:  ढुक्क छु

गजल

कविता: कालो

गजल

नाटक : फुरौला

दिवाकरको गजल

गजलः च्यादरसँग

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू